NEXT EVENTS

8 June 2024 – HOTEL FLAMINGO

LA SELVA DEL CAMP (Tarragona)

20:00h, Teatre Defensa Agraria,  Av. Joan Puig i Ferreter, 2

flamingo-cartell

9 June 2024 – HOTEL FLAMINGO

LA SELVA DEL CAMP (Tarragona)

20:00h, Teatre Defensa Agraria,  Av. Joan Puig i Ferreter, 2

flamingo-cartell

ESTÀ OCULTA: Per tornar a fer-la visible editar columna -> width & responsiveness -> i desmarcar Hide on device?

[add_eventon_fc cal_id=”1″ show_et_ft_img=”yes” grid_ux=”2″ style=”names” load_fullmonth=”yes” lang=”L1″ ]